Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Általánosan

Cím: Janko Kráž u. 52., Ipolyság (936 01 Šahy)
Telefon: 036/7410940
Könyvtárvezető: SOLMOŠI MÁRTA
Könyvtárosok:
  • MAJOROŠ Magdolna
  • ZACHAR Tímea
  • ZSOLNAY Szilvia
 
Az Ipolysági Városi Könyvtár rövid története
Könyvtártörténeti emlékek
A könyvtárak nyomai régiónk területén már a középkorban is megtalálhatók. A kolostorok és zárdák mellett egyes főurak is dicsekedhettek könyvalkotásokkal. Sajnos, a történelem viszontagságai elpusztították a könyvtárakat és az emlékeiket is.
Csak a XVIII. századból vannak konkrét emlékek, melyek a könyvgyűjtés szenvedélyéről tanúskodnak. Természetesen főleg magánkönyvtárakról beszélhetünk, melyek a gazdagság jelképei is voltak és az iskolai a népkönyvtárakról, melyek szerényebb keretek között éltek és kölcsönözték gyűjteményeiket.
A magángyűjtemények közül említésre méltóak régiónkban a selmecbányai Breznyik János könyvtára /4034 kötet/, a dacsókeszi Dacsó Pál könyvtára /2000 kötet/, a selmecbányai Péch Antal könyvtára /400 kötet/, a szobi Luczenbacher-könyvtár /2500 kötet/, a leszenyei Majthényi könyvtár /2344 kötet/, az 1840-ben alapított egyházmaróti Zmeskall Zsigmond-könyvtár /750 kötet/ és a lontói Rakovszky-könyvtár /8000 kötet/.
1834-ben jött létre a Honti Kaszinó egyesülete, és 1873-ban a kaszinó mellett könyvadományok segítségével kialakították az első közkönyvtárat is. Adományaikkal Simor János bíbornok, hercegprímás, Ipolyi Arnold püspök és Pongrácz Lajos alispán járultak hozzá a 3500 kötetes /2900 mű/ gyűjtemény közreadásához. A könyveket 9 szekrényben helyezték el az olvasóteremben, ahol minden nap szükség szerint elérhetőek voltak.
A könyvtár hetenként három alkalommal délután három és négy óra között kölcsönzést is folytatott. Használati díja évi 8 korona volt.
1898-ban nyitották meg a Honti Múzeumot. A múzeum kultúrtörténeti gyűjteményében számos könyv is szerepelt. Az 1912–13. évi leltár alapján a múzeum könyvtára már 6209 kötet könyvet mondhatott magáénak.
A szlovákiai könyvtárak története a II. világháború után komoly előrehaladást mutat. Előírások szabályozták a könyvtárfejlesztést. Bár már 1919-ben törvény szabályozta a szlovákiai könyvtárfejlesztést, de csak az újabb, 1959-es könyvtárfejlesztési törvény írta elő az egységes könyvtárfejlesztés szlovákiai szabályait.
Az Ipolysági Városi Népkönyvtárat 1948-ban alapították. A mai Frasch bútorüzlet helyén kezde meg működését, betöltve a járási könyvtár szerepét is. Pár év múlva a könyvtár tágasabb helyiségekbe költözött, ahol már olvasóterem, kölcsönzések lebonyolítására szolgáló helyiség és irodahelyiség is helyet kapott (a mai autóbusz-megálló feletti épületben).
A könyvtár első igazgatója néhány hónapig Brzáné volt, akit Czölder Anna váltott fel. 1960. augusztus 1-jén a könyvtár igazgatását Horniak Jánosné vette át. Ekkor Ipolyságnak 4860 lakosa volt, egy lakosra 2 könyv, míg egy olvasóra 17 kikölcsönzött könyv jutott.
1961- ben a könyvtárat ismét új épületbe költöztették: a Fő tér 23. szám alá. Itt már négy könyvtárosnő szolgálta ki az olvasókat: az igazgatónőn kívül a szépirodalmi részlegen Morvay Imréné, az ifjúsági részlegen Gyekiczky Árpádné, a szakkönyvi részlegen Lackó Mária.
1979. augusztus 1-jén Čerba István vette át az intézmény ügyeinek intézését, a könyvtárfejlesztés feladatait.
Három könyvtárosnő segítségével (Morvay Imréné – szépirodalom, Gyekiczky Árpádné – gyermekirodalom és Solmoši Marianné – szakirodalom) járási szinten is nagyon szép eredményeket ért el a könyvtár. 1983-ban Morvay Imréné nyugdíjba vonulása után Hammersmidt Éva került a szépirodalmi részleg élére, aki 1988-ig volt a könyvtár alkalmazottja.
A könyvtárfejlesztés párhuzamosan kétnyelvű könyvállomány és könyvtári rendezvények segítségével történt.
Ebben az időszakban élte virágkorát a könyvtár. Megfelelő nagyságú anyagi keret biztosította a könyvtár menetét, volt pénz könyvvásárlásra, audiovizuális eszközök beszerzésére és egyéb könyvtárfejlesztési feladatok megvalósítására..Lehetőség nyílt felvenni a kapcsolatot nagy magyar könyvüzletekkel /pozsonyi és komáromi könyvüzlet/, ahová rendszeresen eljártunk új könyveket vásárolni, valamint a Prágai Magyar Kultúra könyvesboltjával, ahonnan katalógusból rendeltünk új könyveket. Nemcsak a szlovákiai magyar könyvek, de a magyarországi kiadványok is nagy választékkal álltak rendelkezésünkre. Ez volt az az időszak, amikor a legtöbb magyar nyelvű szakirodalmi kiadvány került könyvtárunk polcaira, így lexikonok, enciklopédiák és szótárak is nagy számban.
Az említett években a könyvtárfejlesztés mellett a könyvtár tevékenysége is alaposan megváltozott. Számos rendezvény, író-olvasó találkozó, irodalmi estek és a szlovákiai megmérettetésekre készített rendezvények is sikerres fogadtatásban részesültek. Könyvtárunk a járási szintű könyvtárakkal vetekedett mind az elért eredmények, mind a könyvtárfejlesztés terén. Köszönhető volt ez annak is, hogy városunk vezetése mindig nagyon odafigyelt a könyvtárfejlesztésre, és nem volt probléma az anyagi feltétek biztosítása sem. Ebből a korszakból nagyon sok elismerő oklevél, különféle tárgyi jutalom, oklevél és egyéb köszönőlevél van birtokunkban.
1989 decemberében a város egy egységes kultúrközpontot hozott létre. Az Ipolysági Városi Kulturális Központ keretében működő könyvtár 1989- ben 1442 olvasót tartott nyilván, 50 574 kölcsönzést mutatott ki, 150 rendezvényt szervezett. A városi könyvtár vezetésével Solmoši Mártát bízták meg.
Az 1990-es éveket a nagy fordulatok és változások jellemzik, melyek, sajnos, inkább negatív mint pozitív irányban hatottak a könyvtárfejlesztésre. Az állam gazdasági problémái egyre jobban lassították a könyvtárfejlesztést, nem volt lehetőség technikai fejlesztésre.
Ebben az időszakban nagy feladatként állt könyvtárunk előtt a könyvállomány átértékelése, a tartalmilag elavult, értéktelen és a megrongált könyvek kiselejtezése, ami még napjainkban is tart. Így a 47 ezer könyv /ugyanis ez az utolsó szám a könyvjegyzékben/ mára 30 000-re csökkent /nem pontos és nem végleges adat/.
Annak ellenére, hogy kevés volt az új könyv, és egyre nehezebben tudtuk kielégíteni az olvasók kéréseit, fontosnak tartottuk, hogy a könyvtárlátogatókkal tartsuk a kapcsolatot, hogy bármilyen módon is, de állandóan kapcsolatban álljunk városunk irodalomkedvelő lakosaival, a gyerekekel, az iskolákkal. Ekkor jött aztán a könyvtárosok számára is a többletmunka, hogy megszervezzünk és a nyilvánosság elé lépjünk olyan rendezvényekkel, melyek vonzóak, melyekkel ismét növelni tudjuk látogatóink számát. Az irodalmi rendezvényeken kívül honismreti, néprajzi és egyéb oktató-nevelő rendezvényekre is sor került.
Nagy hansúlyt fektettünk különböző érdeklődés szerinti kialakítására. Ez egyébként jelenleg is fontos szempont számunkra, mivel fontos szerepet igyekszünk vállalni városunk /és a régió/ kulturális életében.
Napjainkban a könyvtári szolgáltatásokat – a könyvtárvezetőn kívül – három szakképzett könyvtárosnő végzi: a szépirodalmi részlegen Majoros Róbertné, a gyermekirodalmin Zachar Tímea, szakirodalmi részlegen pedig Forgáč Sándorné.
1997-ben a könyvtárat 1530 olvasó látogatta meg, ebből 658 gyermek, a könyvállomány 37 053 kötet volt. Az évi regisztrált kölcsönzések száma 74 784. Ebben az évben a könyvtár 694 kötettel gyarapodott 77 800 korona értékben.
A könyvtár munkáját az Ipolysági Városi Művelődési Központ mellett a következő igazgatók irányították.
  • 1990-től 2000. júl. 31-ig Čerba István,
  • 2000. aug. 1-jétől 2001. december 31-ig Béres Gábor,
  • 2002. jan. 1-jétől 2003. aug. 31-ig Pálinkás Tibor.
Az Ipolysági Városi Könyvtár 2003. szeptember 1-jétől az Ipolysági Városi Hivatal mellett fejti ki tevékenységét az oktatásügyi, kulturális, sport- és ifjúsági osztály irányítása alatt.
 
Könyvállomány: 30 884 kötet 1 443 969 korona értékben
szakirodalom felnőttek részére
8 093 kötet
26 %
szépirodalom felnőttek részére
13 705 kötet
44,4 %
szakirodalom gyerekek részére
1 183 kötet
3,8 %
szépirodalom gyerekek részére
7 903 kötet
25 %
hanghordozók
255 darab
 
 
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkölcsönzés
kölcsönzési idő: 1 hónap, kivételes esetekben rövidebb is lehet
Olvasótermi kölcsönzés
csak olvasótermi használatra
Bibliográfiai és információs szolgáltatás
elsődleges és másodlagos információs forrásokból
Könyvtárak közötti kölcsönzés
a könyvtárlátogatók külön kérésére
Könyvrezerválás
a könyvtár könyvállományából a látogató kérésére
Internetszolgáltatás
nyitvatartási idő alatt
Könyvösszeállítások adott témakörben
a könyvtárosok készítik meg a könyvállományból
Könyvtári katalógusrendszerek
szerzői, címszói, szakirodalmi, ETO
Cikkgyűjtemények rendszere
cikkek, dokumentumok regionális gyűjteménye: írók, alkotók, híres személyiségek, természetvédelem, földrajz, gazdasági és politikai élet, népi hagyományok, gyermekjátékok,
Egyéb könyvtári rendezvények
Nyugdíjasklub
1989 óta működik (beszélgetések, előadások, zenés és irodalmi összeállítások, népszokások...)
Nők klubja
1997 óta működik (beszélgetések, előadások, irodalmi összeállítások, kézimunka-kiállítások)
Gyermekrendezvények
irodalmi órák, zenehallgatás, meseórák, irodalmi és szórakoztató fejtörők, versenyek, logikai játékok
Rendezvények az ifjúság részére
irodalmi órák, beszélgetések, előadások
Rendezvények felnőttek részére
beszélgetések, előadások

Nyitvatartási idő

Hétfő
szünnap
Kedd
 
13.00 – 17.00
Szerda
8.30 – 11.30
13.00 – 17.00
Csütörtök
8.30 – 11.30
13.00 – 17.00
Péntek
 
13.00 – 17.00
Szombat
9.00 – 12.00
 
 Júliusi és augusztusi nyitvatartási idő
Hétfő
nyitvatartás nélküli munkanap
Kedd
 
13.00 – 16.00
Szerda
9.00 – 11.30
13.00 – 18.00
Csütörtök
9.00 – 11.30
13.00 – 16.00
Péntek
 
13.00 – 16.00
Szombat
szünnap
 

 


 

ma 2019.10.18 van

ma Lukᚠnévnapja van

Részletes naptár

webygroup

Slovenská verzia
Deutch version
English version

42184162

2019.10.18 van
Főoldal